תואר שני - המקרא בראי הארכיאולוגיה

תכנית משותפת עם החוג לארכיאולוגיה- המקרא בראי הארכיאולוגיה
התכנית קיימת במסגרת מסלול א' ומסלול ב' (ללא עבודת גמר).

מסלול א': תכנית הלימודים תכלול 36 שש"ס, מחציתם מהחוג למקרא ומחציתם מהחוג לארכיאולוגיה. במהלך לימודיו התלמיד ילמד שפה עתיקה ושפה מודרנית (נוסף לאנגלית). 
התלמיד יכתוב שתי עבודות סמינריוניות, אחת במסגרת סמינריון משותף לשני החוגים ואחת בחוג שבו התלמיד לא למד לתואר הראשון. התלמיד יכתוב עבודת גמר בנושא משותף לשני החוגים.

מסלול ב': התלמיד ישתתף בשיעורים המוצעים על ידי החוג למקרא ועל ידי החוג לארכיאולוגיה. תכנית זו מחייבת 36 שש"ס, מחציתם מהחוג למקרא ומחציתם מהחוג לארכיאולוגיה. במסגרת זו התלמיד יכתוב שתיי  עבודות סמינריוניות (אחת בכל חוג), הלימודים יסתיימו בבחינת גמר.