סטודנט / סטודנטית יקרים
סגל החוג מברך אותך בשנת לימודים פורייה, מעניינת ונעימה.
מומלץ לתאם מראש את הפגישה באמצעות הדוא"ל.

ראש החוג: פרופ' הלל ניומן
יו"ר ועדת דוקטורט: ד"ר מיכה פרי
יו"ר ועדת מ"א: פרופ' איתמר כסלו
יו"ר ועדת לימודי מחקר מקדים: פרופ' זוהר שגב

סגל אקדמי

פרופ' דנאל קאהן
סגל אקדמי
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
תחומי מחקר: תולדות עם ישראל בין המעצמות (במאות ט'-ו' לפנה"ס), שכני ישראל, תולדות מצרים באלף השני ובאלף הראשון לפנה"ס, תולדות ממלכת כוש, דת ותרבות מצרים וכוש.
פרופ' איתמר כסלו
סגל אקדמי
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מחקר המקרא על פי השיטה הספרותית-היסטורית; חקר התורה וההיסטוריוגרפיה המקראית; פרשנות המקרא לדורותיה: הפרשנות הפנים-מקראית, פרשנות ימי הביניים.
ד
סגל אקדמי
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 מנושאי מחקרה: מושגי הבחירה וההשמדה בתיאולוגיה המקראית; דת ופוליטיקה במזמורי תהלים; נרטיבים נסתרים בספרות התורה; מטאפורת המשפחה בספרות הנבואה; מיתוס הנבחרות בראי הפסיכולוגיה.
פרופ' הלל ניומן
ראש החוג
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
תולדות ישראל בתקופה הרומית-ביזנטית; יחסי יהודים ונוצרים בשלהי העת העתיקה; ספרות אפוקליפטית  

סגל אקדמי זוטר

 
עמיתי הוראה
 
תחומי מחקר: הריטואל והחוק במקרא ובמסורת היהודית הקדומה, בפרט מגילות קומראן וספרות חז"ל, ובהשוואה למקורות מהמזרח הקדום (מסופוטמיה, חתי ואוגרית); הרקע הפסיכולוגי לטומאה וטהרה כפי שבא לביטוי בספרו Purity and Pollution in the Hebrew Bible: From Embodied Experience to Moral Metaphor (Cambridge University Press 2022).
 
עמיתי הוראה
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
תחומי מחקר: מגילות מדבר יהודה בהיבטים ספרותיים, היסטוריים ופרשניים; פרשנות המקרא הקדומה שבמגילות קומראן ובספרות החיצונית, על מגוון שיטותיה וביחוד בשיטות השכתוב והפשר; עורכת בכתב העת מגילות היוצא על ידי אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה העברית ומוסד ביאליק.