מזמינים אתכם לסמינר מחלקתי השלישי של החוג לתולדות ישראל

9.3, יום חמישי, בחדר 146 בספריה בשעה 12:15
סמינר מחלקתי מפגש שלישי