שלום רב,

ות"ת- מלגות לדוקטורנטים.ות מצטיינים.ות מהחברה הערבית ובני.ות המיעוטים- תשפ"ד - קול קוראטופס בקשהתקנון והנחיותניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום ראשון 16.4.2023.

ות"ת- מלגות ע"ש נתן רוטנשטרייך לדוקטורנטים.ות מצטיינים.ות בתחומי מדעי הרוח- תשפ"ד -קול קוראטופס בקשהתקנון והנחיות , ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום ראשון 16.4.2023

ות"ת- מלגות ע"ש פרופ' לבציון לדוקטורנטים.ות מצטיינים.ות מהפריפריה – תשפ"ד- קול קוראטופס בקשהנספח הגדרת פריפריהתקנון והנחיותניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום שני 17.4.2023

ות"ת- מלגות לדוקטורנטים.ות מצטיינים.ות מהאוכלוסייה החרדית - תשפ"ד - קול קוראטופס בקשהתקנון והנחיותניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום שלישי 18.4.2023.

ות"ת- מלגות לדוקטורנטים.ות מצטיינים.ות מקרב יוצאי.ות אתיופיה- תשפ"ד -קול קוראטופס בקשהתקנון והנחיות , ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום שלישי 18.4.2023