מוזמנות ומוזמנים לסמינר השישי לשנת תשפ"ג בחוג למקרא
עם הרצאתה של
פרופ' קרלי קראוץ' ( Prof. Carly Crouch )
(Radbound University )

קראוץ סמסטר ב מפגש 2 תשפג