אתם מוזמנים להגיע לסמינר מחלקתי של החוק לתולדות עם ישראל
ביום חמישי, 30 במרץ.
בבניין אשכול, קומה 19, בחדר סמינרים

סמינר מחלקתי מפגש רביעי