היחידה הבינתחומית ללימודי פולין (HIUPS) מציעה מספר מצומצם של מלגות MA לסטודנטים הרשומים בפקולטה למדעי הרוח, אמנויות, חינוך או מדעי החברה באוניברסיטת חיפה ומצטרפים לתכנית בלימודי פולין.
המלגה מיועדת לסטודנטים לתואר שני במסלול מחקרי (תזה) העוסקים בנושאים הקשורים לאזור הגיאוגרפי/תרבותי של פולין. המלגה תהיה עד 10,000 ₪ לשנה (אפשר להגיש עד פעמיים).

בקשות יש לשלוח בדוא"ל ל-HIUPS בכתובת This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  לא יאוחר מ- 31 באוגוסט 2023.

תשובות יישלחו במהלך אוקטובר 2023.


מצ"ב פרטים בעלון המצ"ב
בהצלחה!