מכון בן-צבי מתכבד לשלוח אליכם קול קורא להגשת הצעות לתמיכה במחקר לבעלי תארים מתקדמים.
את ההצעות והמסמכים המבוקשים יש להגיש עד ליום ראשון, י"ט באב תשפ"ג, 6 באוגוסט 2023.