תואר שני:
1.   קול קורא למלגות לתואר שני מחקרי ע"ש יצחק נבון לסטודנטיות מהפריפריה לשנת הלימודים תשפ"ד- המועד האחרון להגשת הבקשות על ידי הסטודנטיות באמצעות המערכת המקוונת אל מרכז הפעילות במוסד הוא עד יום חמישי , ה- 10/8/2023, עד השעה 15:00, לאחר מועד זה תיסגר המערכת בפני המשתלמים ולא תהיה אפשרות עוד להגיש בקשות. לאחר הגשת הבקשה על ידי הסטודנטית היא תעבור לאישור המוסד, אשר יוכל לערוך בה שינויים ותיקונים להלן קישור לקול הקורא לחץ/י כאן
2.   פרסום קול קורא למלגות של יחידת המדען הראשי במשרד האנרגיה לשנת 2023-  :קול קורא ופרטים רלוונטיים ניתן למצוא בקישור https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/tender-3-23 הגשה תישאר פתוחה עד לתאריך 12.10.23 בשעה 14:00
3.   מלגות לתואר שני במקצועות ההנדסה והמדעים המדויקים למגזר החרדי וליוצאי אתיופיה - תשפ"ד- המועד האחרון להגשת הבקשות על ידי הסטודנטים באמצעות המערכת המקוונת אל מרכז הפעילות במוסד הוא עד יום חמישי , ה- 10/8/2023 , עד השעה 15:00. לאחר מועד זה תיסגר המערכת בפני הסטודנטים ולא תהיה אפשרות עוד להגיש בקשות. לאחר הגשת הבקשה על ידי הסטודנט היא תעבור לאישור המוסד, אשר יוכל לערוך בה שינויים ותיקונים להלן קישור לקול הקורא  לחץ/י כאן
4.   מלגות ות"ת לסטודנטיום/יות מצטיינים/יות מהאוכלוסייה החרדית תואר שני מסלול מחקרי - תשפ"ד- קול קוראטופס בקשהתקנון והנחיות , המלגות מיועדות לסטודנטים אשר יחלו לימודיהם בשנה"ל תשפ"ד, מועד אחרון להגשת בקשות: 15.8.2023 לא תנתנה הארכות , ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה
5.   מלגות ות"ת לתואר שני מחקרי בני החברה הערבית - תשפ"ד- קול קוראטופס בקשהתקנון והנחיות  המלגות מיועדות לסטודנטים אשר יחלו לימודיהם בשנה"ל תשפ"ד מועד אחרון להגשת בקשות: 15.8.2023 לא תנתנה הארכות ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה
1.   מלגות ות"ת לסטודנטיות מצטיינות לתואר שני מחקרי במקצועות ההיי-טק - תשפ"ד- קול קוראטופס הגשת בקשהתקנון והנחיות מועד אחרון להגשת בקשות: 15.8.2023 לא תנתנה הארכות ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה
2.   מלגות ות"ת ליוצאי/ות אתיופיה תואר שני - תשפ"ד- קול קוראטופס בקשהתקנון והנחיות מועד אחרון להגשת בקשות: 15.8.2023 לא תנתנה הארכות ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה
 
 
דוקטורט:
1.   קול קורא- חממת חיפה לחקר דתות- "עולמות שזורים" תוכנית עמיתי חיפה לחקר מגעים בין-דתיים- קול קורא, הגשת מועמדות למייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  , מועד אחרון להגשה 1.9.2023
1.   קול קורא מוקד חיפה לפוליטיקה של האי-שוויון לדוקטורנטים - תשפ"ד- קול קורא, הגשת מועמדות יש לשלוח למייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., מועד אחרון להגשה 5.8.2023
2.   קול קורא משרד האנרגיה והתשתיות - לדוקטורנטים בתחומי האנרגיה ומדעי האדמה והים - תשפ"ד- קול קוראטופס הגשהלאתר משרד האנרגיה והתשתיות, מועד אחרון להגשה 12.9.2023. תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.
3.   קול קורא לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי הסביבה - המשרד להגנת הסביבה- תשפ"ד- קול קוראאתר המשרד להגנת הסביבה, הגשת מועמדות היא לרל"מ למייל:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., מועד אחרון להגשת מועמדות לרל"מ 3.8.2023
4.   קול קורא לסטודנטים במסלול הישיר לתואר שלישי ע"ש זאב ז'בוטינסקי - תשפ"ד- קול קוראהרשמה באמצעות "קדמת המדע"אתר משרד החדשנות המדע והטכנולוגיה, מועד אחרון להגשה באתר "קדמת המדע" 23.8.2023. תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.
5.   קול קורא למלגות בתחום החלל ע"ש אילן רמון לתלמידי תואר שלישי - תשפ"ד -קול קוראהרשמה באמצעות "קדמת המדע"אתר משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, מועד האחרון להגשה 6.9.2023 עד השעה 15:00. 
6.   קול קורא למלגת אייסף לדוקטורט לשנה"ל תשפ"ד- קול קוראפרטים באתר קרן אייסף, מועד אחרון להגשה 1.8.2023
7.   מלגות ביה"ס ללימודים מתקדמים ע"ש בלום, לתלמידי.ות דוקטורט מצטיינים.ות - תשפ"ד (קריאה שניה)-  קול קורא, הכניסה למערכת הממוחשבת מסתייעת לאחר תשלום דמי הרשמה לפי הפירוט הבא: מועמדים.ות תושבי.ות ישראל ירשמו לדוקטורט באמצעות הקישור הבא הקישור הבא
מועמדים.ות בינלאומיים ירשמו לדוקטורט באמצעות שליחת הודעת דוא"ל לכתובת: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , מועד אחרון להגשת מועמדות הינו 1.8.2023 עד השעה 23:59, מועד אחרון להגשת המלצות הינו 1.8.2023.
1.   מלגת הצטיינות מוסדית לדוקטורנטים.ות - שנה"ל תשפ"ד - קול קורא, הכניסה למערכת הממוחשבת מסתייעת לאחר תשלום דמי הרשמה לדוקטורט לפי הפירוט הבא: מועמדים.ות תושבי.ות ישראל ירשמו לדוקטורט באמצעות הקישור הבא, מועמדים.ות בינלאומיים ירשמו לדוקטורט באמצעות שליחת הודעת דוא"ל לכתובת:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , מועד אחרון להגשת מועמדות הינו 1.8.2023 עד השעה 23:59, מועד אחרון להגשת המלצות הינו 1.8.2023.
  1. Call for Submissions – The Bloom Scholarships for Outstanding Doctoral Students - Academic Year 2023-2024 - second call - Call, Application using an online form, Access to the online system can be gained only after the execution of registration fee payment by the student, according to the instructions below: - Candidates with Israeli citizenship will register through this link - International candidates will register by sending an email to: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., The last date for submission of applications is 8.2023till 23:59. The deadline for sending recommendations is 1.8.2023
  1. Institutional Excellence Scholarships for Outstanding Doctoral Students – Academic Year 2023-2024- Call, Access to the online systemcan be gained only after the execution of registration fee payment by the student, according to the instructions below: - Candidates with Israeli citizenship will register through this link, - International candidates will register by sending an email to: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., The last date for submission of applications is 8.2023 till 23:59. The deadline for sending recommendations is 1.8.2023
 
בתר דוקטורט:
1.   קול קורא למלגות בתחום החלל ע"ש אילן רמון למשתלמים לבתר-דוקטורט - תשפ"ד- קול קוראהרשמה באמצעות "קדמת המדע"אתר משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, מועד האחרון להגשה 6.9.2023 עד השעה 15:00. 
2.   קול קורא למלגה מוסדית לבתר-דוקטורט באוניברסיטת חיפה לשנה"ל תשפ"ד - פעימה שנייה - קול קורא לשנה"ל תשפ"ד - פעימה שנייה, קורות חיים בפורמט מובנה, המלצת מנחה לבתר-דוקטורט בפורמט מובנה, דוח התקדמות שנתי בפורמט מובנה, מועד אחרון להגשה: 1.8.23
  1. תוכנית מלגות רוטשילד-יד הנדיב לבתר-דוקטורט בחו"ל 2024-2025- קול קורא עבריתהנחיותטופס הגשהתבנית קו"ח, להגיש מועמדות לרשות ללימודים מתקדמים לדוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.לא יאוחר מיום ראשון 27.8.23.
 
3.   Institutional Postdoctoral Scholarships - Second Deadline - Call for Applications for the Institutional Postdoctoral Scholarships at the University of Haifa for the Academic year 2023-2024 -Open to Israelis & International candidates. CV, Postdoctoral supervisor's recommendation ,Annual progress report,Deadline for applications is August 1, 2023.
4.   The Bloom Postdoctoral Scholarships - Second Deadline - Call for Applications for Bloom Postdoctoral Scholarships at the University of Haifa for the Academic Year 2023-2024 ,Open to Israelis & International candidates. CV format , Postdoctoral supervisor's recommendation format ,Deadline for Applications is August 1, 2023
 
5.   The Gruss Lipper Postdoctoral Fellowship - Biomedical field - Relevant to outstanding Israeli scientists who have been offered a postdoctoral research position in the biomedical field at a leading institution in the United States.
1.   The Azrieli International Postdoctoral Fellowship – Call for Applications for the 2024–25 academic year- The Azrieli International Postdoctoral Fellowship for Research at Israeli Universities in STEM, Humanities, and Social Sciences
The online application opens September 1, 2023, and closes November 15, 2023. Please find below the full information for the application process: ● Call for Applications ● Fellowship Guidelines