בתאריך 4.5.2023 התקיים במרכז חדרים כנס: "יהודים וחלומות"
Dreams