מצ"ב a href="/iages/תחרות_סמינריון_שנתית_מוארך.pdf">עלון מידע</a> על"פרס הגשת עבודה סמינריונית בנושא פולין.
בהצלחה!