פרופ' חיות יוסף מהחוג לתולדות ישראל ומקרא גאה להציג את הפריזמה הקוסמוגרפית:
ייצוג ויזואלי של ידע לוריאני בראשית העת החדשה 4 שנים: 250,000 ש"ח
Yossi