היחידה הרב תחומית ללימודי פולין מודיע על הענקת מלגות עידוד לתלמידי מומסך (מ.א) במסלול עם תזה, באוניברסיטת חיפה לשנת הלימודים תשפ"ד ( 2024-2023 ) שנמצאים בתחילת דרכם האקדמית ועבודתם קשורה לתחומי העניין של היחידה: תולדות פולין, ספרות ה ותרבותה, תולדות יהודי פולין, תרבותם, מורשתם וזיכרונם, שואת יהודי פולין, יחסים פולין-ישראל.
בהצלחה!