מבנה הלימודים

לימודי החוג מחולקים לשלוש תקופות:

  1. תקופת המקרא, תקופת בית שני, המשנה והתלמוד – מראשיתו של עם ישראל עד שיבת ציון. משיבת ציון עד הכיבוש הערבי.
  2. תקופת ימי הביניים – מהכיבוש הערבי עד המשבר השבתאי.
  3. העת החדשה – מאמצע המאה ה-17 ועד ימינו.

במשך שנות לימודיו לקראת התואר הראשון חייב כל תלמיד להשתתף ב-4 שיעורים, ב-4 תרגילים, ב-2 סמינריונים (מ-2 תקופות שונות), קורסים בהיקף של 6 נקודות זכות מבית הספר להיסטוריה: קורס אוריינות מידע מתוקשב 2 נקודות זכות, היסטוריה עולמית 4 נקודות זכות  ולצבור סך הכל 48 נקודות.

קורסים מחוגים אחרים (48/12)

החל משנת הלימודים תשע״ט על הסטודנט ללמוד 48 נקודות זכות בחוג על פי מבנה הלימודים החוגי (קורסי חובה וקורסי בחירה), ו-12 נקודות זכות מחוגים אחרים בפקולטה למדעי הרוח או מפקולטות אחרות (על פי החלטת החוג).

12 נקודות הזכות יכללו בתוכן את חובת הקורסים משלושת האשכולות הבאים: דרך הרוח, אשכול מדעי הנתונים, אשכול ״חדשנות ויזמות״ ולא יהיו בנוסף להן.

למידע מפורט יש לעיין בתקנון לימודי תואר ראשון בשנתון.

שקלול הציונים

הציון הסופי ייקבע לפי משקל כל קורס בנקודות זכות מסך כל הלימודים של התלמיד.

להלן פירוט נקודות למסלול דו-חוגי:

7 שיעורים – 4 נקודות כל אחד בסך הכל 28 מתוכם לפחות 3 מבואות

2 סמינריונים – 6 נקודות כל אחד – בסך הכל – 12

קורס אוריינות חוגי – 2 נקודות – בסך הכל – 2

״דרך הרוח״ – 6 נקודות – בסך הכל – 6

אשכול נוסף – 6 נקודות – בסך הכל – 6

בית הספר להיסטוריה – 4 נקודות + 2 נקודות – בסך הכל – 6

סך הכל:     60  נ"ז