המסלול החד-חוגי מיועד לתלמידים המעוניינים להרחיב ולהעמיק את לימודיהם בתולדות ישראל ולשלב במהלך לימודיהם לימודי מקבצים הקשורים או המשלימים לימודים אלה. הקבלה באישור יועץ תואר ראשון.

מבנה הלימודים

  1. תקופת המקרא, תקופת בית שני, המשנה והתלמוד – מראשיתו של עם ישראל עד שיבת ציון. משיבת ציון עד הכיבוש הערבי.
  2. תקופת ימי הביניים – מהכיבוש הערבי עד המשבר השבתאי.
  3. העת החדשה – מאמצע המאה ה-17 ועד ימינו.

במשך שנות לימודיו לקראת התואר הראשון חייב כל תלמיד להשתתף ב-5 שיעורים (3 חובה, 2 בחירה), ב-4 תרגילים, ב-2 סמינריונים (מ-2 תקופות שונות), קורסים בהיקף של 6 נקודות זכות מבית הספר להיסטוריה: קורס אוריינות מידע מתוקשב 2 נקודות זכות, היסטוריה עולמית 4 נקודות זכות  ולצבור סך הכל 60 נקודות.

נוסף ללימודים הנדרשים במסלול הדו-חוגי (בהיקף 60 נקודות) ילמד תלמיד המסלול החד-חוגי בחוג קורסים בהיקף של 12 נ"ז.

סך הכל במסלול זה: 60 + 12 = 72 נ"ז.

את יתרת 48 הנקודות ילמד התלמיד מחוץ לחוג וזאת במסגרת של שני מקבצים מתוך המקבצים הקיימים באוניברסיטה או במסגרת של מקבצים אישיים. ניתן להכיר במסגרת זו בלימודים קודמים. בכל אחד מן המקבצים ילמד התלמיד סמינריון ויגיש בו עבודה סמינריונית.

מקבצים מומלצים: מדע המדינה, קרימינולוגיה, משפטים, סוציולוגיה-אנתרופולוגיה, גיאוגרפיה, מגדר, לימודי תרבות, שפות.

תכנית הלימודים מחוץ לחוג חייבת באישורו של יועץ התואר הראשון.

קורסים מחוגים אחרים (48/12)

החל משנת הלימודים תשע״ט על הסטודנט ללמוד 48 נקודות זכות בחוג על פי מבנה הלימודים החוגי (קורסי חובה וקורסי בחירה), ו-12 נקודות זכות מחוגים אחרים בפקולטה למדעי הרוח או מפקולטות אחרות (על פי החלטת החוג). 12 נקודות הזכות יכללו בתוכן את חובת הקורסים משלושת האשכולות הבאים: דרך הרוח, אשכול מדעי הנתונים, אשכול ״חדשנות ויזמות״ ולא יהיו בנוסף להן.

למידע מפורט יש לעיין בתקנון לימודי תואר ראשון בשנתון.

שקלול הציונים

הציון הסופי ייקבע לפי משקל כל קורס בנקודות זכות מסך כל הלימודים של התלמיד.

להלן פירוט נקודות למסלול חד-חוגי:

10 קורסים – 4 נקודות כל אחד – בסך הכל – 40 נקודות מתוכם לפחות 4 מבואות היסטוריים

קורס אוריינות חוגי – 2 נקודות – בסך הכל – 2

2 סמינריונים – 6 נקודות כל אחד – בסך הכל – 12

״דרך הרוח״ – 4 נקודות + 2 נקודות – בסך הכל – 6

אשכול נוסף – 6 נקודות – בסך הכל – 6

בית הספר להיסטוריה – 4 נקודות + 2 נקודות – בסך הכל – 6

סך הכל     72 נ"ז

כמו כן ישוקללו שני המקבצים על פי אותו עיקרון, משקל כל קורס בנקודות זכות מסך כל הלימודים של התלמיד לתואר.

ניתן להתאים בחוג תוכנית אישית הנוגעת לתחומי העניין של הסטודנט באישור יועץ התואר הראשון.