faculty transparent

החוג לתולדות ישראל ומקרא

הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה

haifa logo

Select your language

היסטוריה של עם ישראל - מידע כללי על החוג

החוג לתולדות ישראל משלב בין המסלול להיסטוריה של עם ישראל לבין המסלול למחשבת ישראל.
שילוב ייחודי זה מאפשר לחוג להציע תכניות גמישות, מגוונות וחדשניות, המתמקדות בהיסטוריה ובמחשבה היהודית מאז תקופת המקרא ועד ימינו.
דרך לימוד ההיסטוריה של עם ישראל ניתן גם ללמוד להכיר את התרבות האנושית על כל גילוייה וגווניה. תולדות עם ישראל אינן מנותקות מן ההיסטוריה, התרבות, החברה והדת של העמים בקרבם ישב עם ישראל, אך גם לא ניתן להבין את תולדותיהם של אותם עמים מבלי לבחון את תרומת היהודים לתחומים אלו.
לימוד ההיסטוריה משמש בידי החוקר והלומד כלי ראשון במעלה להבנת הרקע להתפתחותם של הכוחות והגורמים הפועלים בחברתנו.
ההיסטוריה של עם ישראל עוסקת בדברי ימיו של עם ישראל ומבקשת לעמוד על התהליכים שעיצבו ומעצבים אותם ולהעניק בכך מימד של עומק שבלעדיו לא ניתן להבין את החברה הישראלית והעם היהודי בני זמננו.
לימודי ההיסטוריה אשר עברו שינויים מרחיקי לכת משלב כיום כלי מחקר המקובלים גם בתחומים אחרים של מדעי הרוח, היהדות והחברה, כגון: פילוסופיה, היסטוריה כללית, מחשבת ישראל ומקרא, סוציולוגיה ומדע המדינה. כל זאת הופך את העיסוק בתולדות עם ישראל למרתק ובעל השלכות אקטואליות.
התואר המוענק הוא תואר בהיסטוריה של עם ישראל.

מטרת הלימודים

להקנות לתלמידי החוג ידיעה והבנה של התהליכים החברתיים, הכלכליים, התרבותיים והפוליטיים בתולדות עם ישראל, מראשיתו ועד ימינו. כמו-כן – לתת בידי התלמידים כלים, שיאפשרו גישה ביקורתית אל המקורות. הדבר נעשה בעיקר בעזרת תרגילים וסמינריונים.

המשתתפים בסמינריון נדרשים להוכיח את יכולתם ביישום הידע והכלים הביקורתיים והביבליוגראפיים, העומדים לרשותם (בכלל זאת ספרייה עשירה) לשם כתיבת עבודה ממצה בנושא הסמינריון.

תנאי הקבלה

הקבלה לחוג מותנית בעמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על-ידי החוג.

מסלולים ומגמות: מסלול דו-חוגי, מסלול חד-חוגי.

Image

תוכניות לתואר ראשון

בארי

סוגיות חברתיות/ישראליות
זהות יהודית/ישראלית
ערכים יהודיים ודמוקרטיים
Image

המסלול להשפעה ציבורית

תכנית מנהיגות של עמותת "אחריי!" ואוניברסיטת חיפה ללימודי תואר ראשון דו-חוגי במדעי המדינה והיסטוריה של עם ישראל.

תכנית ולר

מלגת שכר לימוד ומלגת קיום לסטודנטים לתואר ראשון הלומדים היסטוריה של עם ישראל במסלול חד חוגי או דו חוגי

Image

תוכנית כללית

תכנית חד חוגית/דו חוגית בשילוב עם אחד החוגים שיש לאוניברסיטה להציע
Image

תוכניות לתואר שני

מדינת ישראל

תואר שני בשנה אחת, מסלול ללא תזה

תרבות ישראל

תרבות ישראל - ספרות, מחשבה והיסטוריה

יהודי פולין

התוכנית מתקיימת ביום ג' -  ראש התוכנית:ד"ר מרקוס זילבר

תכנית בינאוניברסיטאית פולין ומזרח אירופה

 ראש התוכנית:ד"ר מרקוס זילבר

העת החדשה

במוקד התכנית עומדים התהליכים המרכזיים שעיצבו את דמותו של העם היהודי בתפוצותיו השונות במאתיים השנים האחרונות

תואר שני כללי

(עם/בלי תיזה)
החוג לתולדות ישראל מציע מגוון תוכניות המאפשרות התמחות בהיבטים שונים של תולדות ישראל.

תוכניות לתואר שלישי

תואר שלישי

רשאי להגיש מועמדותו כתלמיד לתואר דוקטור כל בעל תואר שני (מ“א) בהיסטוריה או במחשבת ישראל או באחד ממקצועות מדעי היהדות

לימודי מחקר מקדים

מסלול זה נועד לבעלי תואר שני ללא תיזה

מסלול ישיר לדוקטורט

מסלול לימודים זה מיועד לתלמידים מצטיינים שברצונם להמשיך ברצף לקראת לימודי דוקטורט